Scheiden van afval moet beter | Rolcontainer huren

Scheiden van afval moet beter

In Nederland wordt nog steeds erg veel afval weggegooid, zonder dat het goed gescheiden wordt. De overheid heeft daarom gemeenten de opdracht gegeven om in 2020 ongeveer 75% van het huishoudafval gescheiden in te zamelen. Om dit te bereiken moet er nog wel heel veel gebeuren. Ten eerste zal de hoeveelheid afval per persoon moeten […]