Archive / nieuws

RSS feed for this section
mondkapjes belanden steeds vaker bij huisvuil

Mondkapjes belanden steeds vaker bij het oud papier

Sinds de coronacrisis belanden steeds vaker gebruikte beschermingsmiddelen tussen afvalstromen waar deze niet horen. Mondkapjes die tussen het oud papier belanden of rubberen handschoenen die in het riool worden gevonden, het gebeurt helaas voortdurend. Met nieuwe maatregelen zoals mondkapjes die verplicht worden in het openbaar vervoer, moeten mensen ook goed geïnformeerd worden over waar ze […]

Toename in huisvuil sinds maatregelen door Covid-19 virus | Rolcontainerhuren.nl

Toename in huisvuil sinds maatregelen door Covid-19 virus

Sinds er maatregelen getroffen zijn in verband met de uitbraak van het Covid-19 virus, ook wel bekend als het coronavirus, zit het grootste gedeelte van alle Nederlanders thuis. Voor velen is dit een goede gelegenheid om eens uitgebreid te koken of het huis grondig op te frissen. Dit zorgt er echter voor dat er een […]

Bedrijfsaval bij milieustations, inwoners draaien op voor kosten | Rolcontainerhuren.nl

Bedrijfsaval bij milieustations, inwoners draaien op voor kosten

In de Noord-Brabantse gemeente Altena wordt er vermoed dat bedrijven onopgemerkt hun bedrijfsafval storten bij een milieustraat in de betreffende gemeente. De gemeente Altena kreeg verdenkingen nadat er regelmatig grote hoeveelheden afval werden gestort. Mileustation niet toegankelijk voor bedrijven Voor bedrijven is het algemeen bekend dat het niet is toegestaan om afval te deponeren bij […]

glasafval-moet-beter-rececyled-worden

Glasafval moet beter hergebruikt worden

Glasafval wordt in Nederland nog niet voldoende gerecycled, dat stelt de inspectie van het Recycling Netwerk Benelux. De norm die is opgesteld voor de glasindustrie wordt namelijk bij lange na niet behaald. Recycle norm voor glas verpakkingen nog nooit behaald Sinds 2006 moeten glazen verpakkingen voor 90 procent worden hergebruikt, deze norm is echter nog […]

steeds meer afval gedumpt in textielbakken

Afval wordt steeds vaker gedumpt in textielbak

Steeds vaker hebben goede doelen organisaties last van mensen die hun afval in kledingbakken dumpen. Van rottend restafval tot computers, er wordt van alles in de kledingbakken gedumpt. Helaas moet er hierdoor steeds vaker kleding worden weggegooid. Goedbedoelde kleding in de vuilverbranding Het is een probleem waar steeds meer kledinginzamelaars mee te maken krijgen. Een […]

positieve ontwikkelingen bij inzameling van bedrijfsafval

Vlaamse ondernemers beter in afvalrecycling

Er zijn goede ontwikkelingen op het gebied van afval bij onze zuiderburen, bedrijfsafval wordt daar nog beter gesorteerd dan in de afgelopen jaren. Dit groeiende percentage heeft een zeer positief effect op het milieu. In 2017 produceerden de Belgische bedrijven ruim 4 miljoen ton afval per jaar, waarvan 63% gescheiden werd aangeboden. In 2018 steeg […]

Bedrijfsaval in de stad | Rolcontainerhuren.nl

Bedrijfsafval in de stad

Bedrijfsafval ophalen in de drukke binnenstad is een blijvend probleem. Naast de illegale afvaldumpingen die we in ons vorige artikel hebben benoemd, spelen er nog meer problemen. Problemen met de hoeveelheid vuilniswagens en afvalscheiding bijvoorbeeld, maar gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Vervuilende vuilniswagens Vuilniswagens in de stad vormen een groot probleem. Doordat de gemeente […]

Steeds meer meldingen van illegaal gedumpt afval | Rolcontainerhuren.nl

Steeds meer meldingen van illegaal gedumpt bedrijfsafval

Bewoners ergeren zich er behoorlijk aan, afvaldumpingen van bedrijven op straat. Het zorgt niet alleen voor een heel rommelig straatbeeld, maar ook voor veel overlast doordat het bijvoorbeeld ook het nodige ongedierte aantrekt. Beperkte invloed van de overheid In veel gemeenten komen er steeds meer meldingen binnen over de overlast die ontstaat door illegale dumpingen […]

Test met afvalscheiding op scholen in Amstelveen | Rolcontainerhuren.nl

Test met afvalscheiding op scholen in Amstelveen

In de gemeente Amstelveen wordt getest met het gescheiden inzamelen van het afval van vijf verschillende basisscholen. Dankzij deze test hoopt de gemeente het scheiden van afval in de toekomst te kunnen bevorderen. Met behulp van een educatief programma worden de leerlingen van de betreffende scholen daarom bewust gemaakt van het belang van goede afvalscheiding. […]

Meer dan 800 Rotterdammers adopteren een afvalcontainer | Rolcontainerhuren.nl

Meer dan 800 Rotterdammers adopteren een afvalcontainer

In de gemeente Rotterdam is het sinds 2014 voor burgers mogelijk om een ondergrondse afvalcontainer in hun buurt te ‘adopteren’. Met succes, want tot nu toe hebben ongeveer 830 Rotterdammers gehoor gegeven aan de oproep van hun gemeente. Deze adoptanten houden ‘hun’ container in de gaten en kunnen bijvoorbeeld melding bij de gemeente maken als […]