Archive / nieuws

RSS feed for this section
Bedrijfsaval in de stad | Rolcontainerhuren.nl

Bedrijfsaval in de stad

Bedrijfsafval ophalen in de drukke binnenstad is een blijvend probleem. Naast de illegale afvaldumpingen die we in ons vorige artikel hebben benoemd, spelen er nog meer problemen. Problemen met de hoeveelheid vuilniswagens en afvalscheiding bijvoorbeeld, maar gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Vervuilende vuilniswagens Vuilniswagens in de stad vormen een groot probleem. Doordat de gemeente […]

Steeds meer meldingen van illegaal gedumpt afval | Rolcontainerhuren.nl

Steeds meer meldingen van illegaal gedumpt bedrijfsafval

Bewoners ergeren zich er behoorlijk aan, afvaldumpingen van bedrijven op straat. Het zorgt niet alleen voor een heel rommelig straatbeeld, maar ook voor veel overlast doordat het bijvoorbeeld ook het nodige ongedierte aantrekt. Beperkte invloed van de overheid In veel gemeenten komen er steeds meer meldingen binnen over de overlast die ontstaat door illegale dumpingen […]

Test met afvalscheiding op scholen in Amstelveen | Rolcontainerhuren.nl

Test met afvalscheiding op scholen in Amstelveen

In de gemeente Amstelveen wordt getest met het gescheiden inzamelen van het afval van vijf verschillende basisscholen. Dankzij deze test hoopt de gemeente het scheiden van afval in de toekomst te kunnen bevorderen. Met behulp van een educatief programma worden de leerlingen van de betreffende scholen daarom bewust gemaakt van het belang van goede afvalscheiding. […]

Meer dan 800 Rotterdammers adopteren een afvalcontainer | Rolcontainerhuren.nl

Meer dan 800 Rotterdammers adopteren een afvalcontainer

In de gemeente Rotterdam is het sinds 2014 voor burgers mogelijk om een ondergrondse afvalcontainer in hun buurt te ‘adopteren’. Met succes, want tot nu toe hebben ongeveer 830 Rotterdammers gehoor gegeven aan de oproep van hun gemeente. Deze adoptanten houden ‘hun’ container in de gaten en kunnen bijvoorbeeld melding bij de gemeente maken als […]

Weg met de plastic soep | Rolcontainer huren

Weg met de plastic soep

Na maanden van reparatie, is de veegarm van de organisatie The Ocean Cleanup weer onderweg om de oceaan vrij te maken van plastic. 1.000 kilometer ten noordoosten van Hawaï ligt namelijk een drijvende vuilnisbelt van plastic. Na een tegenslag van enkele maanden is het innovatieve mechanisme verbeterd en weer klaar om op pad te gaan. […]

Aanpak ‘plastic zee’ op festivals | Rolcontainer huren

Aanpak ‘plastic zee’ op festivals

Door de jaren heen is het steeds normaler geworden om op festivals en andere grote evenementen een zee van bekers op de grond te zien liggen. Afgelopen jaar is de discussie over dit plasticverbruik echter flink opgelaaid. Nu het festivalseizoen deze zomer weer van start is gegaan, spreken steeds meer organisaties zich uit tegen deze […]

Afvalinzameling na Koningsdag | Rolcontainerhuren.nl

Afvalinzameling na Koningsdag

De meeste straten van Nederland zijn sinds de dag na Koningsdag weer afvalvrij. Tijdens Koningsdag blijft er vaak een flinke hoeveelheid afval op straat achter en wordt er soms zelfs afval in de gracht gegooid. Zo is vervuiling door plastic bekertjes en flesjes een flink probleem en worden er vaak onverkochte spullen van de vrijmarkt […]

Gemeente Roosendaal vreest illegaal afval dumpen | Rolcontainerhuren.nl

Gemeente Roosendaal vreest illegaal afval dumpen

De gemeente Roosendaal gaat binnenkort van start met het maandelijks ophalen van restafval, terwijl het afval in de huidige situatie nog eenmaal in de twee weken opgehaald wordt. Hiermee hoopt de gemeente burgers aan te sporten om hun afval beter te gaan scheiden, aangezien het restafval nu een maand thuis bewaard moet worden tot het […]

Elektronisch afval is snelgroeiende afvalstroom | Rolcontainerhuren.nl

Elektronisch afval is snelgroeiende afvalstroom

Doordat de techniek de laatste jaren niet stil heeft gestaan, hebben we inmiddels te maken met een afvalberg van maar liefst 50 miljoen ton elektronisch afval per jaar. Verontrustend, is dat slechts 20 procent van deze hoeveelheid wordt gerecycled. Zolang we daar niets aan doen zal de hoeveelheid e-afval tegen het jaar 2050 waarschijnlijk zelfs […]

Gratis milieustraat geen garantie voor minder afvaldumpingen | Afvalcontainerbestellen.nl

Gratis milieustraat geen garantie voor minder afvaldumpingen

Gemeenten mogen zelf hun tarieven bepalen als het om de afvoer en verwerking van afval gaat. Hierdoor lopen de bedragen die gemeentelijke milieustraten rekenen voor het brengen van grofvuil erg uiteen. Zo is het afvoeren van grofvuil bij de ene milieustraat gratis, terwijl er bij de andere gemeente met een strippensysteem wordt gewerkt of zelf […]