Gemeente Roosendaal vreest illegaal afval dumpen | Rolcontainerhuren.nl

Gemeente Roosendaal vreest illegaal afval dumpen

De gemeente Roosendaal gaat binnenkort van start met het maandelijks ophalen van , terwijl het afval in de huidige situatie nog eenmaal in de twee weken opgehaald wordt. Hiermee hoopt de gemeente burgers aan te sporten om hun afval beter te gaan scheiden, aangezien het nu een maand thuis bewaard moet worden tot het opgehaald wordt. Er zijn echter ook gemeenteraadsleden die verwachten dat er hierdoor meer afval gedumpt zal gaan worden.

Restafval verwerken steeds duurder

De reden dat de gemeente heeft ingestemd met het maandelijks ophalen van restafval, is dat het verbranden van restafval steeds duurder wordt. Daarom wil de gemeente Roosendaal de hoeveelheid restafval verkleinen en dit kan als burgers hun afval beter gaan scheiden. Veel afvalstoffen hoeven namelijk niet bij het restafval, maar kunnen gerecycled worden als grondstof voor nieuwe producten. Het wijzigen van het ophaalschema is een eerste stap die de gemeente inzet om het scheiden van afval te bevorderen.

Burgers vinden afval scheiden belangrijk

Uit een peiling onder de burgers in Roosendaal blijkt dat een zeer groot gedeelte van hen vindt dat afval scheiden belangrijk is. Ze geven hierbij echter wel aan dat het hen zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden. Om het dumpen van afval in de buitenruimte te voorkomen, zullen er daarom maatregelen genomen moeten worden die het scheiden van afval makkelijk maken.

De gemeente gaat daarom investeren in voorlichting, wijkcontainers voor glas en textiel en speciale bakken voor PMD en droog restafval, die thuis gebruikt kunnen worden. Doordat de gemeente op dit moment nog een contract voor het restafval heeft met een regionale afvalverwerker, zullen de nieuwe maatregelen stap voor stap worden gerealiseerd en niet in één keer.

Restafval afvoeren met Rolcontainerhuren.nl

Heeft u relatief veel restafval, bijvoorbeeld omdat u regelmatig luiers of incontinentiemateriaal weg moet gooien? Dan kunnen wij u helpen met een voordelige rolcontainer voor uw restafval. Het contract voor ons service sluit u gemakkelijk zelf online af via onze website en u kunt hierbij kiezen wat voor container u wenst, wat de looptijd van het contract moet zijn en hoe vaak de container geleegd gaat worden. Op deze manier bent u niet afhankelijk van het afvalbeleid van uw gemeente.