Inwoners Rivierenland gaan meer betalen voor restafval | Afvalcontainerbestellen.nl

Inwoners Rivierenland gaan meer betalen voor restafval

Afvalverwerker Avri, welke verantwoordelijk is voor de afvalzorgplicht in het Waterschap Rivierenland, is van plan om het variabele tarief voor het legen van een restafvalcontainer fors te verhogen. Als reden geeft Avri aan dat het kampt met afnemende opbrengsten en toenemende kosten. Daarnaast wil het bedrijf op deze manier inwoners van Rivierenland stimuleren om hun afval nog beter te gaan scheiden.

Voorgestelde tariefverhoging

De tariefverhoging die op dit moment is voorgesteld is behoorlijk fors te noemen. Zo gaat het legen van een 140 liter minicontainer straks € 10,79 kosten, tegenover € 4,08 op dit moment. Voor een 240 liter kliko is een tarief voorgesteld van maar liefst € 18,05 terwijl dit nu ‘slechts’ € 7,00 kost. De nieuwe tarieven zouden in 2019 in moeten gaan. Voor die tijd kunnen de gemeenten die onder Rivierenland vallen hun zegje over het voorstel van Avri doen.

Afval scheiden in Rivierenland

Verschillende gemeenten twijfelen of een prijsprikkel de juiste manier is om het scheiden van afval te stimuleren. Op dit moment gaat afval scheiden in Rivierenland al bovengemiddeld goed. Zo is de verwachting dat de hoeveelheid per inwoner in 2019 op 60 kilo zal liggen, terwijl landelijk wordt ingezet op 75 kilo per persoon in 2020. Sommige gemeenten zijn bang dat de voorgestelde tariefswijzigingen zullen leiden tot het dumpen van afval. Zoals het aanbieden van bij het plastic.

Uw restafval goedkoop afvoeren via Rolcontainerhuren.nl

Met de voorgestelde tariefsverhoging in het vooruitzicht, zou het weleens goedkoper kunnen worden om uw restafval af te laten voeren door een commerciële partij. Zo kunt u via Rolcontainerhuren.nl bijvoorbeeld zelf een contract afsluiten voor een rolcontainer met een bepaalde inhoud die geleegd wordt volgens een interval van uw keuze. Wanneer u het contract digitaal ondertekent via onze website, dan zorgen wij dat u binnen 5 werkdagen over uw nieuwe rolcontainer kunt beschikken.