“Minder afval zelf wegbrengen” | Rolcontainerhuren.nl

“Minder afval zelf wegbrengen”

Uit een ondervraging van ruim 20.000 Nederlanders, blijkt dat het gescheiden aanleveren van afval bij de meeste Nederlanders prima is ingeburgerd. Echter, wanneer het afval zelf weggebracht moet worden naar een afvalcontainer die op straat geplaatst is of naar de plaatselijke milieustraat, dan zijn Nederlanders al snel minder geneigd om hun afval te scheiden.

Minder tevreden over afvalbeleid

In gemeentes waar niet wordt opgehaald, maar waar de inwoners het zelf naar een container op straat moeten brengen, krijgt het afvalbeleid een lager cijfer van de bewoners dan in gemeenten waar restafval huis aan huis wordt opgehaald. Het maakt hierbij niet uit of inwoners moeten betalen per zak (Diftar) of dat zij afvalstoffenheffing betalen. In gemeenten waar het afval gescheiden ingezameld wordt krijgt het afvalbeleid gemiddeld een hoger cijfer.

Jongeren smokkelen vaker

Wanneer er naar de leeftijd van de respondenten wordt gekeken, dan valt op dat jongeren tussen de 18 en 29 jaar vaker zaken als plastic en gft bij het restafval gooien dan de oudere leeftijdsgroepen. Deze jongere leeftijdsgroep is bovendien ook vaker ontevreden over het afvalbeleid in hun gemeente. Een andere groep die ook vaak ontevreden is, zijn de huishoudens die groter zijn dan gemiddeld. Deze groep geeft bijvoorbeeld aan dat zij vaker een volle afvalcontainer treffen, waardoor zij hun afval niet kwijt kunnen.

Uw afval gescheiden opgehaald door Rolcontainerhuren.nl

Wilt u verantwoordelijk met uw afval omgaan zonder dat u het afval zelf weg moet brengen naar verschillende inzamelpunten? Dat kan met de rolcontainers van Rolcontainerhuren.nl. Wij zamelen diverse afvalsoorten zoals glas, papier en restafval gescheiden in en komen de container bij u op locatie legen volgens een vooraf overeengekomen schema. Het contract voor onze dienstverlening sluit u bovendien gemakkelijk zelf af via onze website.