“Omgekeerd inzamelen regio Zwolle een succes” | Rolcontainerhuren.nl

“Omgekeerd inzamelen regio Zwolle een succes”

Afvalverwerker Rova blikt terug op vijf jaar omgekeerd afval inzamelen in de regio Zwolle. In 2012 werd hier gestart met een nieuwe manier van afval inzamelen, waarbij inwoners van de gemeenten Steenwijkerland, Hattem, Dalfsen, Staphorst, Ommen, Zwartewaterland, Zwolle en Olst/Wijhe hun zelf weg moeten brengen, terwijl zij recyclebare afvalstoffen aan de weg aan mogen bieden. Volgens Rova werpt dit beleid zijn vruchten af, aangezien bijna alle deelnemende gemeenten de overheidsnorm van maximaal 100 kilo per inwoner per jaar reeds hebben gehaald. Deze norm is pas voor het jaar 2020 gesteld.

Alleen Zwolle voldoet nog niet aan norm restafval

De enige gemeente uit het rijtje die de norm van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar nog niet heeft gehaald, is de gemeente Zwolle. Volgens een woordvoerster van Rova, komt dit door de vele aanwezige hoogbouw en is dit een veelvoorkomend probleem in grotere steden. Inwoners van hoogbouw hebben immers minder ruimte voor verschillende afvalbakken en scheiden hun afval daarom minder goed dan mensen met een tuin.

Afval scheiden goedkoper dan verbranden

In het onderstaande overzicht is te zien in hoeverre de deelnemende gemeentes er in de afgelopen vijf jaar in zijn geslaagd om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen.

Gemeente Restafval 2012 Restafval 2017
Dalfsen149 kg57 kg
Hattem168 kg62 kg
Olst/Wijhe128 kg93 kg
Ommen223 kg63 kg
Staphorst103 kg58 kg
Steenwijkerland194 kg86 kg
Zwartewaterland149 kg43 kg
Zwolle239 kg193 kg

Hoe minder restafval er verbrand hoeft te worden, hoe beter dit is voor het milieu en hoe minder kosten de gemeente hoeft te maken op het gebied van afvalverwerking. Waardevolle afvalstoffen kunnen immers hergebruikt worden en leveren daarom geld op, terwijl het verbanden van afval enkel geld kost.

Rolcontainers voor het gescheiden inzamelen van afval

Wilt u uw (bedrijfs)afval ook gescheiden aanbieden? Dan kan Rolcontainerhuren.nl u hierbij assisteren. Via onze website is het mogelijk om op gemakkelijke wijze een rolcontainer te huren voor afvalstoffen zoals restafval, papier en glas. U bepaalt hierbij zelf hoe lang u de container wilt huren en hoe vaak wij deze bij u komen legen. Wij leveren onze rolcontainers door heel en zorgen dat de container binnen vijf werkdagen bij u geplaatst wordt.