Steeds meer gemeenten gebruiken diftar | Rolcontainerhuren.nl

Steeds meer gemeenten gebruiken diftar

Diftar, een systeem voor gedifferentieerde tarieven voor de inzameling van afval, wordt in steeds meer Nederlandse gemeenten gehanteerd. Bij dit systeem betalen inwoners die meer aanbieden hier een hoger bedrag aan afvalstoffenheffing voor. Hiermee hopen gemeenten hun inwoners te stimuleren om hun afval beter te scheiden en proberen ze op deze manier de kosten van afvalverwerking terug te dringen. Sinds het jaar 2000 is het aantal Nederlandse gemeenten dat diftar toepast toegenomen van 9,7% naar 17,4%.

Voordelen van diftar

Volgens het Landelijk Afvalbeheerplan wat sinds 2002 van kracht is, zou 55% van al het Nederlandse afval gescheiden aangeboden moeten worden. Uit onderzoek blijkt dat 66% van de diftar gemeenten deze norm haalt, terwijl dit percentage op 21% ligt bij gemeenten die het systeem niet hanteren. Daarnaast blijkt dat in gemeenten met het diftar-systeem minder en gft-afval wordt aangeboden.

Bij het diftar systeem houdt de gemeente precies bij hoeveel afval inwoners aanbieden. In de gemeente Veenendaal gebeurt dit bijvoorbeeld doordat er een chip zit in de gebruikte rolcontainers, de vuilniswagen scant deze chip en zo weet de gemeente precies hoe vaak iemand restafval aanbiedt. Bij hoogbouw gebeurt dit met ondergrondse containers die enkel zijn te gebruiken met een pasje.

Nadelen van diftar

Hoewel het diftar-systeem goedbedoeld is en op veel vlakken goed werkt, zijn er ook enkele nadelen van dit systeem te bedenken. Zo zorgt de invoer van diftar er bijvoorbeeld voor dat burgers andere creatieve manieren verzinnen om van hun afval af te komen. Zo dumpen zij afval naast de container, in openbare vuilnisbakken, bij buren of verbranden zij hun restafval zelfs. Dit leidt via een omweg weer tot extra kosten. Daarnaast beseffen sommige mensen onvoldoende dat zij meer betalen als ze meer afval aanbieden. Hierdoor kunnen zij onverwacht met een hoge rekening geconfronteerd worden.

Rolcontainer huren als alternatief voor diftar

Wanneer u in een diftar gemeente woont, bovengemiddeld veel restafval heeft en bang bent voor een hoge rekening, dan zou het voordelig kunnen zijn om op eigen initiatief een rolcontainer te huren. Dit kan eenvoudig via Rolcontainerhuren.nl en hierbij betaalt u altijd een vast bedrag per lediging. Heeft u daarnaast een grote hoeveelheid bouw- of klusafval? Dan kunt u hier eenvoudig een afvalcontainer voor huren op Afvalcontainerbestellen.nl. Dankzij onze jarenlange ervaring en ons grote netwerk binnen de Nederlandse afvalbranche, kunnen wij u altijd voordelige tarieven bieden.