Toch geen Diftar in Groningen? | Rolcontainerhuren.nl

Toch geen Diftar in Groningen?

Groningers gaan misschien toch niet per kilo afval betalen. Waarschijnlijk stemt een meerderheid van de raadsleden vanavond namelijk tegen het plan om Diftar in te voeren. Diftar is een afkorting voor gedifferentieerde tarieven en dit betekent dat inwoners meer voor hun afvalstoffen betalen op het moment dat zij hun afval slecht scheiden. Zij betalen dan namelijk een bedrag per kilo , terwijl de hoeveelheid verlaagd kan worden door zaken als papier en glas gescheiden aan te bieden.

Geen draagvlak voor Diftar in Groningen

Vanuit de Groningse gemeenteraad komt nu het signaal dat er onvoldoende draagvlak is voor de invoering van Diftar in de gemeente. Er zijn namelijk ook nadelen aan deze manier van afvalinzameling verbonden. Zo zijn er mensen die te weinig ruimte hebben om hun afval adequaat te scheiden. Daarnaast zou Diftar tot meer zwerfafval kunnen leiden, aangezien de afvalstoffenheffing ontweken kan worden door afval te dumpen in plaats van dit aan te bieden bij de gemeente.

Het idee achter Diftar

De gedachte achter gedifferentieerde tarieven voor afval, is dat mensen hun afval beter gaan scheiden als ze hier voor worden beloond. In veel gemeenten waar Diftar inmiddels is ingevoerd worden zaken als plastic, papier, glas en blik daarom gescheiden opgehaald. Inwoners betalen enkel voor de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Om dit mogelijk te maken worden vuilnisbakken gewogen en zijn ondergrondse containers enkel nog toegankelijk met behulp van een persoonlijke pas.

Uw bedrijfsafval scheiden met Rolcontainerhuren.nl

Wij hopen van harte dat de Groningse gemeenteraad vanavond alsnog instemt met de plannen voor de invoering van Diftar. Het gescheiden inzamelen van afval is namelijk belangrijk voor het milieu en voor een circulaire economie waarbij waardevol afval wordt gebruikt voor de productie van nieuwe producten. Rolcontainerhuren.nl heeft daarom diverse rolcontainers voor verschillende afvalsoorten beschikbaar. Door gescheiden in te zamelen en vervolgens te recyclen verlagen wij de druk op het milieu en zorgen wij dat onze dienstverlening betaalbaar blijft.