Verkeerd gebruik gratis zakken voor plastic afval | Rolcontainerhuren.nl

Verkeerd gebruik gratis zakken voor plastic afval

Diverse gemeentes in zetten in op campagnes om hun inwoners bewust te maken van het feit dat afval scheiden belangrijk is en om te stimuleren dat mensen dit daadwerkelijk gaan doen. Voorbeelden van dergelijke campagnes zijn bijvoorbeeld ‘Afval scheiden? Voorschoten maakt het verschil’ in de gemeente Voorschoten en het nieuwe systeem ‘Afval Scheiden Loont’ dat sinds begin dit jaar in Gouda is ingegaan. Een onderdeel van deze campagnes is het uitdelen van gratis plastic zakken waar plastic afval in mag worden weggegooid. Nu blijkt echter dat deze gratis zakken in de betreffende gemeentes voor andere doeleinden worden gebruikt dan waar ze oorspronkelijk voor werden uitgedeeld. Naast dat dit de gemeentes veel geld kost, veroorzaakt dit ook extra afval op straat.

Verkeerd gebruik plastic zakken

Zowel in Voorschoten als in Gouda gaat het mis met het gebruik van de door de gemeente gratis aangeboden doorzichtige plastic zakken, die enkel zijn bedoeld voor het weggooien van plastic afval. In beide gemeentes gebruiken veel inwoners de zakken namelijk ook voor het inzamelen van . Het vermoeden bestaat dat bewoners in Gouda dit bijvoorbeeld doen om het bedrag dat zij per keer voor een zak met moeten betalen te omzeilen.

Maar hier houdt het niet op. De plastic zakken, gevuld met restafval, worden ook nog eens op alle dagen van de week buiten op straat gezet en niet alleen op de dag dat het plastic afval wordt opgehaald. Dit zorgt ervoor dat er de hele week zakken met vuilnis op straat en bij de ondergrondse containers te vinden zijn. Niet alleen een lelijk gezicht, maar ook de oorzaak van veel zwerfvuil. De zakken voor plasticafval zijn namelijk erg dun en scheuren daardoor makkelijk open.

Onnodig hoge kosten voor gemeentes

Uiteindelijk kosten deze projecten de gemeentes ontzettend veel geld, omdat er veel zakken gebruikt worden, maar niet de gewenste hoeveelheid plastic afval wordt ingezameld. De gemeente Voorschoten stopt daarom met het gratis uitdelen van deze zakken en gaat op zoek naar een andere methode. De inwoners van Gouda pleiten echter voor een betere handhaving door de gemeente op het gebruik van de zakken én op het gedrag van de inwoners om zo vooral het rondslingerde afval tegen te gaan.

Efficiënt afval inzamelen met Rolcontainerhuren.nl

Zoekt u een efficiënte en betaalbare manier om uw restafval of andere afvalsoorten weg te gooien? Bij rolcontainerhuren.nl kunt u op eenvoudige wijze een voordelige rolcontainer huren. Wij hebben rolcontainers in diverse maten en voor diverse afvalsoorten. U kiest zelf hoe vaak wij de container komen legen. Als u in uw gemeente per zak restafval moet betalen, kan het huren van een rolcontainer bijvoorbeeld een voordelige oplossing zijn. U regelt het gemakkelijk zelf via onze website.