Gemeente pleit voor gebiedsgerichte aanpak bedrijfsafval | Afvalcontainerbestellen.nl

Gemeente pleit voor gebiedsgerichte aanpak bedrijfsafval

De inzameling van valt in niet onder het takenpakket van de overheid. Dit betekent dat deze tak van afvalinzameling grotendeels wordt overgelaten aan de vrije markt. Echter, omdat het zonder regulering een zooitje wordt, hebben veel gemeenten wel regelgeving op het gebied van . Zo mag het afval van bedrijven meestal slechts op bepaalde dagen en tijdstippen opgehaald worden en mag het afval buiten deze tijden niet op straat staan. Omdat bedrijfsafval vooral in binnensteden een serieuze aangelegenheid is, doen gemeenten continu onderzoek naar methoden om de inzameling nog verder te kunnen stroomlijnen.

Bedrijfsafval in Amsterdam

Uit onderzoek in de Amsterdamse binnenstad is gebleken dat ondernemers zich niet altijd nauwgezet aan de regels van de gemeente houden. Hierdoor komt er bedrijfsafval op straat terecht buiten de tijden dat dit ingezameld wordt en ontstaat er een rommelig straatbeeld in de binnenstad. Bovendien trekt dit ook nog eens ongedierte aan. Daarnaast is er in veel wijken een groot aantal inzamelaars actief, waardoor er veel transportbewegingen in de wijk zijn, wat vervolgens voor overlast zorgt.

Gebiedsgericht inzamelen

De gemeente Amsterdam stimuleert ondernemers daarom om gebiedsgerichte inzameling te organiseren. Dit proces houdt in dat ondernemers en inzamelaars gaan overleggen om per wijk te kijken wat de meest handige manier is om het bedrijfsafval in te zamelen. Zo kan het aantal transportbewegingen worden beperkt en kunnen de inzameltijdstippen beter worden afgestemd op de ondernemers, waardoor er minder afval op straat blijft slingeren. Daarnaast biedt dit gelijk mogelijkheden om na te denken over hergebruik / recycling.

Uw bedrijfsafval in laten zamelen door Rolcontainerhuren.nl

Wanneer u bij ons een bedrijfsafvalcontainer huurt, dan besteden wij de inzameling van uw afval zoveel mogelijk uit aan een inzamelaar die reeds actief is in uw buurt. Op deze manier kan zoveel mogelijk afval door één inzamelaar opgehaald worden, wat transportbewegingen in uw wijk scheelt. Daarnaast kunt u zelf duidelijk afspraken met ons maken over de dag en het tijdstip waarop uw afval wordt opgehaald.