glasafval-moet-beter-rececyled-worden

Glasafval moet beter hergebruikt worden

wordt in nog niet voldoende gerecycled, dat stelt de inspectie van het Recycling Netwerk Benelux. De norm die is opgesteld voor de glasindustrie wordt namelijk bij lange na niet behaald.

Recycle norm voor glas verpakkingen nog nooit behaald

Sinds 2006 moeten glazen verpakkingen voor 90 procent worden hergebruikt, deze norm is echter nog nooit behaald. Volgens de glasindustrie zelf, ligt het aantal van inzameling nu rond de 86 procent. Het werkelijke resultaat van inzameling zal lager liggen. Volgens Recycling Netwerk Benelux wordt er namelijk nogal eens gesjoemeld met het inzamelen van bij bedrijven.

Sjoemelen bij het inzamelen glasafval

De voorzitter van Recycling Netwerk Benelux stelt dat de glasindustrie tot zo’n tienduizend ton vervuiling meetelt in het percentage hergebruikt glas. Dit gewicht zijn de resten van voedingsmiddelen of vloeistoffen die met het glas samen worden weggegooid. Daarnaast zit er ook glas tussen wat helemaal niet afkomstig is van verpakkingen, maar bijvoorbeeld een kapot drinkglas is. Het werkelijke percentage zal volgens hen eerder rond de 75 procent liggen. Hoewel de glasindustrie dit zelf ontkent, moeten er nog flinke sprongen worden gemaakt op het gebied van glasafvalinzameling.

Strengere controles bij het inzamelen van glasafval

Na lang aandringen van de inspectie wordt de controle op de inzameling van glasafval dan ook flink aangescherpt, om de opgestelde norm te kunnen behalen. Er worden dwangsommen opgesteld als de norm niet worden behaald en daarnaast worden er onder andere 800 extra glasbakken geplaatst en zal er strenger worden gecontroleerd bij kroegen, restaurants en sportkantines.

Uw glasafval op een duurzame manier laten verwerken?

Wilt u uw glasafval op een duurzame wijze laten afvoeren? Dan kunt u bij ons gemakkelijk een rolcontainer huren voor al uw glasafval. Wij hebben verschillende maten glascontainers voor u beschikbaar, die wij op verschillende momenten voor u kunnen ledigen. Wij kunnen de glascontainers bijvoorbeeld maandelijks of wekelijks voor u ledigen, volledig gebaseerd op uw glasafval productie.

Heeft u interesse in een van onze glasafvalcontainers, heeft u vragen over onze werkwijze of onze wijze van afvalverwerking? Neem dan gerust telefonisch met ons op via 0900-0174 of via ons contactformulier op de website. Onze medewerkers helpen u graag met het zoeken van de juiste oplossing voor de verwerking van uw glasafval.