Glasinzameling Nederland moet nog-iets beter | Rolcontainerhuren

Glasinzameling Nederland moet nog iets beter

Nederlanders weten van oudsher de glasbak goed te vinden. De wettelijke doelstelling van is 90% recycling van /verpakkingsglas. Hoewel Nederlanders dus relatief goed bezig zijn, wordt de 90% nog niet gehaald. Het niveau van glasinzameling ligt momenteel rond de 83%. Mede hierdoor is er een actieplan door het Afvalfonds opgezet om te zorgen dat het percentage in 2018 wel wordt behaald. Tussentijds wordt er door Afvalfonds gerapporteerd aan de overheid.

Glasinzameling inwoners

Al enige tijd worden inwoners van een groot aantal gemeenten met een speciale campagne ‘Glas in ’t Bakkie’ aangespoord om te recycling. Er zijn echter ruim 40 gemeenten die achter liggen op het gemiddelde van 20 kilo per inwoner in vergelijking met de rest van . De komende tijd zal de focus van de campagnes dus voornamelijk verplaats worden naar deze gemeenten. Er worden onder andere meer glasbakken geplaatst en er zal meer gerichte communicatie richting inwoners plaatsvinden.

Glasinzameling horeca

Naast de 40 gemeenten die nog moeite hebben met glasinzameling valt er voornamelijk nog winst te behalen bij horeca. Het blijkt dat nog steeds een groot aantal horecabedrijven glasafval bij het gooien om dat er weinig glascontainers voor handen zijn. Een oplossing zou kunnen zijn om meer glascontainers te plaatsen, of bij bevoorrading ook afval mee terugnemen.

Glasafval container huren

Zamelt u nog niet actief glasafval in, maar zou u dit wel willen? Dan kunt u in de van Rolcontainerhuren een glasafval container huren! Ook wanneer u niet genoeg capaciteit heeft om glasafval weg te gooien biedt een extra container uitkomst. Wij leveren rolcontainers aan zowel bedrijven als particulieren. U bepaalt zelf het aantal ledigingen per maand en het formaat rolcontainer!