Hoe en wat bedrijfsafval | Rolcontainer huren

Hoe en wat bedrijfsafval

Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval dat u als bedrijf produceert. Waar de gemeente verantwoordelijk is voor de afvalverwerking van afval dat door huishoudens wordt geproduceerd, ligt deze verantwoordelijkheid in het geval van volledig bij de ondernemer. Hoe u dit doet bepaalt u zelf.

Vaak is de gemeente bijvoorbeeld bereid om uw afval tegen betaling op te halen of kunt u het tegen betaling naar de gemeentelijke milieustraat brengen. De gemeente is echter nooit verplicht om uw afval te accepteren. Daarnaast kunt u als ondernemer ook afspraken maken met een erkende afvalinzamelaar. Het is bovendien belangrijk dat u zich beseft dat u verplicht bent om uw te scheiden wanneer dit redelijkerwijs van u verwacht mag worden.

Bedrijfsafval scheiden

De wetgever vindt het scheiden van namelijk belangrijk, zodat verschillende afvalstromen niet vermengen en het ingezamelde afval zoveel mogelijk hergebruikt kan worden als grondstof bij de fabricage van nieuwe producten en materialen. Voor de wet is gescheiden inzamelen nadrukkelijk iets anders dan het sorteren van afval na inzameling.

Voor het scheiden van uw is een richtlijn opgesteld, waarmee u kunt bepalen of u een bepaalde afvalsoort gescheiden aan moet bieden of dat u deze in een restafvalcontainer aan kunt bieden. Zo moeten papier / , folie en elektrische apparaten in principe altijd gescheiden aangeboden worden. Van piepschuim mag u wekelijks ongeveer 3 kilo bij het afvoeren en dit mag ook met hoeveelheden van maximaal 500 plastic bekertjes. De richtlijn vindt u in de onderstaande tabel.

Afvalstoffen Max. hoeveelheid per week bij
Elektronische apparatuur 0 kg
Papier / 0 kg
Folie 0 kg
Piepschuim ± 3 kg
Plastic bekers ± 500 bekertjes
Overige kunststoffen 25 kg
Autobanden 5 banden
GFT 200 kg
Groenafval 200 kg
Houtafval 40 kg
Glazen verpakkingen 30 kg
Metalen 40 kg
Puin 0 kg
Textiel 40 kg
Glas- en steenwol 25 kg
Overig afval Afhankelijk van de situatie

Wanneer u als bedrijf een grote hoeveelheid overig afval produceert, dan verlangt de wetgever al snel dat u dit gescheiden aanbiedt. In dat geval wordt dit in uw bedrijfsvergunning opgenomen.

Een bedrijfsafvalcontainer huren

Bij Rolcontainerhuren.nl maken wij het scheiden van uw makkelijk! Wij hebben namelijk verschillende rolcontainers in ons assortiment, waarmee u elke veelvoorkomende afvalstroom kunt inzamelen en door ons af kunt laten voeren. In onze vindt u bijvoorbeeld rolcontainers voor papier, glas, groenafval en . Bij elke container staat bovendien duidelijk uitgelegd wat u wel en wat u niet in de container mag laten afvoeren. Komt u er even niet uit? Neem dan gerust op met onze klantenservice.