Hoeveelheid ingezameld huisvuil al jaren stabiel | Rolcontainerhuren.nl

Hoeveelheid ingezameld huisvuil al jaren stabiel

De gemiddelde inwoner van produceerde in 2016 ongeveer 361 kilo . Dit betekent dat de hoeveelheid huisvuil per inwoner al jaren stabiel is. Sinds 2013 is er namelijk een minimale toename te zien van 357 kilo naar 361 kilo per Nederlander. In totaal werd er in vorige jaar ongeveer 8.284.000 ton huishoudelijk afval ingezameld. De bovenstaande cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Scheiding van huishoudelijk afval blijft achter

Uit dezelfde cijfers blijkt dat het voornemen om in 2020 minimaal 75 procent van het gescheiden in te zamelen nog ver buiten bereik is. In totaal werd in 2016 namelijk 54 procent van het afval gescheiden ingezameld, wat een procent meer was dan in 2015. Wanneer er wordt gekeken naar verschillende afvalsoorten, dan wordt groente en fruitafval het vaakst gescheiden opgehaald, samen met papier en grof tuinafval.

Gemeenten zetten zich in voor gescheiden inzameling

De inzameling van huisvuil is traditioneel gezien een taak voor de gemeente. Diverse gemeenten zetten zich daarom in om de scheiding van deze afvalstroom te verbeteren, zodat de hoeveelheid restafval afneemt. kan namelijk niet hergebruikt worden en is duur om te verwerken. Daarom lanceren gemeenten initiatieven als Diftar, waarbij inwoners meer voor hun afval moeten betalen op het moment dat zij hun afval slechter scheiden. Of deze initiatieven succesvol zijn, moet binnen een aantal jaren blijken.

Uw huisvuil af laten voeren door Rolcontainerhuren.nl

Heeft u meer of minder huishoudelijk afval dan gemiddeld? Dan kan het lonen om uw afval in te laten zamelen door Rolcontainerhuren.nl in plaats van door uw gemeente. Of dit voor u het geval is, hangt af van de hoogte van de afvalstoffenheffing die u aan uw gemeente betaalt. Zo is de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld een stuk duurder dan andere Nederlandse gemeenten en kan het hier lonen om geen afvalstoffenheffing te betalen en in plaats daarvan een rolcontainer te huren via onze website. Het contract voor onze dienstverlening sluit u bovendien gemakkelijk zelf online af.