Meer dan 80% van verpakkingsglas gerecycled | Rolcontainerhuren.nl

Meer dan 80% van verpakkingsglas gerecycled

heeft als doelstelling om in de toekomst 90% van al het verpakkingsglas her te gebruiken als nieuwe grondstoffen. Inmiddels zijn we met z’n alle hard op weg en wordt 83% van al het verpakkingsglas op dit moment gerecycled. Om ervoor te zorgen dat de doelstelling van 90% in 2018 wordt behaald is er in 2016 een actieplan opgesteld door de organisatie ‘Afvalfonds Verpakkingen’. Deze organisatie heeft nu richting de overheid gerapporteerd dat we op koers liggen om deze doelstelling te behalen.

Gemeenten stimuleren om van glas prioriteit te maken

Om het percentage gerecycled verpakkingsglas te verhogen werkt het Afvalfonds Verpakkingen onder andere samen met gemeenten die achterlopen op het gebied van het gescheiden inzamelen van glas. Gemiddeld zamelen gemeenten 20 kilo glas per inwoner per jaar in. Gemeenten die ver onder dit gemiddelde zitten krijgen adviezen waarmee zij hun succes kunnen vergroten. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van het (ver)plaatsen van glasbakken zijn, maar ook op het gebied van communicatie omtrent de inzameling van .

Ook bedrijven kunnen hun glas soms beter inzamelen

Daarnaast is er ook op het gebied van de inzameling van verpakkingsglas bij bedrijven winst te behalen. Zo heeft een onderzoek wat specifiek was gericht op de glasinzameling van horecaondernemers aangetoond dat meer dan 15% van de ondervraagde horecaondernemers soms glas bij het gooit. Zij geven aan dat zij dit doen omdat er geen adequate inzamelingsmogelijkheden voor glas in de buurt zijn. Een oplossing voor dit specifieke probleem zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat leveranciers van horeca instellingen de lege verpakkingen weer meenemen tijdens het bevoorraden.

Uw glas in laten zamelen door Rolcontainerhuren.nl

Rolcontainerhuren.nl kan u helpen om gemakkelijk mee t helpen aan het behalen van de doelstellingen van de overheid op het gebied van het inzamelen van verpakkingsglas. Wij plaatsen namelijk rolcontainers voor de inzameling van voor bedrijven in heel . U bent hierbij zelf flexibel in uw keuze voor de grootte van de container, het aantal ledigingen in een bepaalde periode en de duur van het contract. U bestelt uw container gemakkelijk via onze website.