Onduidelijkheid in Leiden: bedrijfsafval voor- of nascheiden? | Rolcontainerhuren.nl

Onduidelijkheid in Leiden: bedrijfsafval voor- of nascheiden?

De Leidse gemeenteraad is in dubio, moet de gemeente inzetten op het gescheiden inzamelen van of is het beter om de verschillende afvalsoorten pas na inzameling van elkaar te scheiden? Er is veel onduidelijkheid met betrekking tot de beste manier van het inzamelen van afval en daarom roept de gemeente Leiden nu de hulp in van een onafhankelijk afvalexpert. Deze expert moet duidelijkheid verschaffen met betrekking tot de te volgen weg.

Nascheiding overheerst in Leiden

Op dit moment wordt het grootste gedeelte van het Leidse afval pas gescheiden na inzameling. Alleen GFT-afval en huishoudelijk afval worden in Leiden namelijk apart ingezameld. Toch worden er steeds meer initiatieven opgestart om zoveel mogelijk afvalstromen gescheiden in te zamelen. Dit zou het hergebruik van waardevolle afvalstoffen moeten vergemakkelijken. Zo is Duurzame Horeca Leiden van plan om een project op te starten waarbij het van Leidse horecaondernemers gescheiden wordt ingezameld.

Oproep voor proef voorscheiding bedrijfsafval

Een driejaarlijkse proef met het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval zou ongeveer 100.000 euro gaan kosten. Tijdens een dergelijke proefperiode wordt het bedrijfsafval van 50 tot 100 Leidse ondernemers gescheiden ingezameld. Voordat de gemeente akkoord gaat, gaat zij echter te raden bij een expert. Deze moet aangeven wat de voor- en nadelen van voorscheiding zijn en of het überhaupt zin heeft om een dergelijk proefproject op te starten.

Rolcontainerhuren.nl: uw partner voor de inzameling van bedrijfsafval

Wanneer u uw bedrijfsafval in laat zamelen door Rolcontainerhuren.nl, dan weet u zeker dat dit op duurzame wijze gebeurt. Wij zorgen er namelijk voor dat waardevolle afvalstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt als nieuwe grondstoffen. Onze rolcontainers kunnen door heel geplaatst worden en u kunt uw eigen contract vormgeven op onze website. Makkelijker kan bijna niet!