Plastic bedrijfsafval vaker verbrand | Rolcontainerhuren.nl

Plastic bedrijfsafval vaker verbrand

China heeft sinds kort een importverbod ingesteld op plastic afval. Dit betekent dat Europees plastic niet meer in China gerecycled kan worden. Afvalinzamelaars zoeken hun heil daarom in andere Aziatische landen, maar kunnen vaak niet voorkomen dat een deel van het ingezamelde plastic in de verbrandingsoven eindigt. Het gaat hier om plastic dat is ingezameld bij bedrijven, aangezien er op Europees niveau afspraken zijn dat plastic dat afkomstig is van huishoudens in Europa verwerkt moet worden.

Reden voor het importverbod op plastic

China heeft het importverbod ingesteld omdat Europese bedrijven vaak slecht gesorteerd plastic afval op de Chinese markt dumpen. Het komt zelfs regelmatig voor dat het plastic afval is vermengd met giftige stoffen. Omdat de Chinese economie inmiddels zoveel plastic afval produceert dat er genoeg grondstoffen zijn voor de eigen industrie, heeft de overheid omwille van het milieu en de volksgezondheid een importverbod afgekondigd. Het verbod is van toepassing op 24 afvalsoorten, zoals vuil textiel en diverse soorten kunststof.

Gevolgen voor Europa

Het Chinese importverbod heeft verstrekkende gevolgen voor Europa. Door het verbod is de vraag naar plastic afval afgenomen, waardoor de prijs is gekelderd. Dit betekent dat het verwerken van het afval duurder wordt. Daarnaast eindigt er meer plastic in de verbrandingsovens, wat slecht is voor het milieu en er bovendien voor gaat zorgen dat diverse doelstellingen op het gebied van recycling waarschijnlijk niet gehaald worden. Het streven was om 54 procent van al het verpakkingsmateriaal in 2018 te recyclen.

Oplossingen voor duurzame verwerking plastic afval

De oplossing voor het probleem moet binnen Europa zelf gezocht worden. Doordat regelgeving op het gebied van grondstoffen voor verpakkingsmateriaal ontbreekt, kiezen veel bedrijven ervoor om nieuwe plastic verpakkingen te produceren. Hierdoor blijft de vraag naar plastic afval achter. Daarnaast zou de overheid bedrijven buiten de verpakkingsindustrie bijvoorbeeld kunnen subsidiëren om plastic producten te gaan produceren met behulp van plastic afval. Op deze manier kan de Europese vraag naar afvalplastic gestimuleerd worden.

Uw bedrijfsafval gemakkelijk en duurzaam afvoeren met Rolcontainerhuren.nl

Via onze website Rolcontainerhuren.nl kunt u gemakkelijk zelf een contract afsluiten voor het inzamelen van uw . Wij hebben rolcontainers in verschillende formaten beschikbaar die in heel geplaatst kunnen worden. U bepaalt zelf voor hoe lang u het contract aangaat en hoe vaak wij uw container komen legen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw afval wordt verwerkt door erkende instanties en dat dit op duurzame wijze gebeurt.