Veel afval gevonden langs Nederlandse stranden | Rolcontainer huren

Veel afval gevonden langs Nederlandse stranden

Na twaalf jaar afval rapen op de Nederlandse stranden, wordt er nog steeds veel zwerfafval gevonden. Dit concludeert stichting De Noordzee. De vrijwilligers van deze stichting verzamelen namelijk ieder jaar afval langs de Nederlandse kustlijn. Gemiddeld worden er per 100 meter strand 380 afvalstukken gevonden. Waarbij gezegd moet worden dat veel van het gevonden afval afkomstig is van de scheepvaart en visserij.

Plastic en paraffine

In etappes werken de meer dan 1.500 vrijwilligers de diverse Nederlandse stranden af. Hierbij treffen zij zaken aan zoals touwen, netten en ‘vispluis’ wat door vissers wordt gebruikt om hun netten te beschermen tegen beschadiging door de zeebodem. Daarnaast treffen de vrijwilligers ook vaak plastic doppen van PET-flessen aan. Een bijzonder soort afval is paraffine wat afkomstig is uit vervuild spoelwater van olietankers. Dat paraffine op de Nederlandse stranden wordt gevonden is opmerkelijk, aangezien het lozen van spoelwater verboden is.

Stichting pleit voor strengere handhaving

Stichting De Noordzee heeft het gevoel dat de afvalsituatie op de Nederlandse stranden niet verbetert. Zij pleit daarom onder andere voor strengere handhaving van milieuwetgeving in de scheepvaart en visserij. Tegelijkertijd geven verenigingen voor de rederij en visserij aan dat zij bezig zijn met initiatieven om afval op de Nederlandse stranden tot een minimum te beperken. De Noordzee is echter een doorgaande vaarroute en het vermoeden bestaat dat vooral doorgaand scheepsverkeer het niet zo nauw neemt met de milieuregels.

Laat uw afval milieuvriendelijk afvoeren door rolcontainerhuren.nl

Op rolcontainerhuren.nl vindt u een ruim assortiment met rolcontainers voor allerlei soorten afval. Wij bieden zowel consumenten als zakelijke klanten de mogelijkheid om hun afval snel, efficiënt en voordelig af te laten voeren. Doordat rolcontainerhuren.nl zorg draagt voor de milieuvriendelijke verwerking van uw afval, draagt u bovendien uw steentje bij aan een schone leefomgeving. In onze vindt u bijvoorbeeld rolcontainers voor het afvoeren van glas, folie, , , groenafval en .