Veel bedrijven kunnen bedrijfsafval beter scheiden | Rolcontainerhuren.nl

Veel bedrijven kunnen bedrijfsafval beter scheiden

Uit onderzoek van Stimular blijkt dat er bij bedrijven in de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) nog veel potentieel is om afval te scheiden om dit vervolgens te (laten) recyclen. Zo blijkt dat 50 procent van de afvalstromen die in deze sectoren als worden ingezameld nu al geschikt zijn voor hergebruik en gescheiden aangeboden zouden kunnen worden. Daarnaast zijn er afvalstromen die niet gescheiden ingezameld worden, maar die wel gemakkelijk gerecycled zouden kunnen worden indien dit wel het geval zou zijn.

Kansen om hoeveelheid restafval van bedrijven te reduceren

Van alle organisaties binnen de KWD-sector zijn het vooral de overheidsinstellingen, scholen en detailhandel die flink kunnen verbeteren. Uit metingen is gebleken dat het bij deze bedrijven voor 74 tot 84 procent uit afvalstromen bestaat die gerecycled zouden kunnen worden. Denk hierbij aan zaken als gft-afval en papier. Door deze zaken gescheiden in te zamelen kunnen de kosten van afvalverwerking flink omlaag. Iets wat bovendien ook beter voor het milieu is.

Daarnaast zagen de onderzoekers dat er relatief vaak zaken als plastic verpakkingen, blikjes, papieren doekjes en verpakkingen van dranken bij het restafval belanden. Dit soort zaken worden vaak niet apart bij bedrijven opgehaald, maar zouden prima hergebruikt kunnen worden. Stimular geeft aan dat hier nog kansen liggen voor afvalverwerkers.

Zamel uw bedrijfsafval gescheiden in met behulp van Rolcontainerhuren.nl

Biedt u uw bedrijfsafval al gescheiden aan? Tussen uw afval zitten vaak zaken die geschikt zijn om te dienen als grondstof voor nieuwe producten. Door deze afvalstromen gescheiden aan te bieden verlaagt u uw kosten en verlaagt u bovendien ook de druk de uw onderneming op het milieu uitoefent. Rolcontainerhuren.nl heeft diverse rolcontainers beschikbaar voor afvalstromen als glas, papier en restafval. Hiermee wordt het scheiden van uw kinderspel. Al onze containers kunnen binnen vijf werkdagen geleverd worden, een contract sluit u eenvoudig af via onze website.

Wij leveren rolcontainers in heel , tegen scherpe tarieven. Heeft u nog vragen, neem dan gerust even met ons op.