Bedrijfsafval niet langer gedoogd in Almere | Rolcontainerhuren.nl

Bedrijfsafval niet langer gedoogd in Almere

De gemeente Almere is voornemens om ervoor te gaan zorgen dat bewoners niet langer opdraaien voor de kosten van het verwerken van . Op dit moment is het officieel niet toegestaan om in te leveren op de gemeentelijke milieustraat of om dit in de huisvuilcontainer te gooien. Echter, de gemeente Almere controleert hier niet actief op. Het college van burgemeester en wethouders vindt nu dat hier verandering in moet komen. Bedrijfswagens zullen in de nieuwe situatie niet langer welkom zijn bij de milieustraat en ook bedrijven aan huis zullen een oplossing moeten zoeken voor hun bedrijfsafval.

Milieustraat Almere overspoelt met bedrijfswagens

Op dit moment komt het nog vaak voor dat het ‘s middags vol staat met bedrijfsbusjes op de milieustraat van Almere. Hoveniers en bouwbedrijven gebruiken de milieustraat bijvoorbeeld vaak om hun afval gratis af te voeren. Hoewel dit niet is toegestaan, laat de gemeente dit oogluikend toe. Op deze manier is in het verleden geprobeerd om het vestigingsklimaat van Almere te verbeteren. Echter, omdat bewoners van Almere voor de bijbehorende kosten opdraaien en omdat bedrijven gestimuleerd moeten worden om hun afval beter te gaan scheiden, is de gemeente nu voornemens om een einde te maken aan deze situatie.

Bedrijven aan huis moeten ook gaan betalen voor hun afval

Daarnaast zijn er in Almere circa 10.000 bedrijven ingeschreven op een huisadres. Deze bedrijven aan huis voeren hun bedrijfsafval op dit moment meestal af in de container voor . Het gaat hier bijvoorbeeld om eenmanszaken zoals thuiskappers, webdesigners en consultants. De gemeente is op dit moment aan het onderzoeken hoe dit in de praktijk ingericht moet worden. Zo zouden deze bedrijfjes verplicht kunnen worden om een contract af te sluiten bij een afvalinzamelaar of zouden zij reinigingsrecht kunnen betalen, waarbij de gemeente verantwoordelijk blijft voor de inzameling van hun afval.

Uw bedrijfsafval in laten zamelen door Rolcontainerhuren.nl

De situatie in de gemeente Almere staat niet op zichzelf. Steeds meer Nederlandse gemeenten zijn namelijk bezig met het doorvoeren van vergaande afvalscheiding en bedrijfsafval maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Rolcontainerhuren.nl komt bedrijven uit deze gemeenten tegemoet. Zo kunnen bedrijven aan huis bij ons gemakkelijk een rolcontainer huren en zelf bepalen hoe vaak deze container geleegd wordt. Op deze manier heeft u, ook als u weinig afval produceert, toch een adequate oplossing voor uw bedrijfsafval. Bent u een hovenier of een bouwbedrijf? Dan kunt u terecht op onze website Afvalcontainerbestellen.nl om hier een voordelige container voor groenafval of bouwafval te bestellen.