Scheiden van afval moet beter | Rolcontainer huren

Scheiden van afval moet beter

In wordt nog steeds erg veel afval weggegooid, zonder dat het goed gescheiden wordt. De overheid heeft daarom gemeenten de opdracht gegeven om in 2020 ongeveer 75% van het huishoudafval gescheiden in te zamelen. Om dit te bereiken moet er nog wel heel veel gebeuren. Ten eerste zal de hoeveelheid afval per persoon moeten worden teruggedrongen. Op dit moment wordt er in jaarlijks 497 kilo afval per persoon weggegooid, dit moet terug naar 100 kilo per persoon. Amper 10% van de gemeenten in Nederland haalt het doel van 75% gescheiden afval.

Afvalsoorten in Nederland

In zijn totaliteit wordt er in Nederland zo’n 9,5 miljard kilo afval afval weggegooid. Dit afval bestaat uit veel verschillende afvalsoorten. De grootste afvalstroom is momenteel en (42%), gevolgd door GFT-afval(17%). Op de derde plaats staat oud-papier () en (11%). Om de grote hoeveelheid afval te beperken legt de overheid meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten om afval terug te dringen.

Doelstelling scheiden afval

Er zijn dus twee concrete doelstellingen die gehaald moeten worden. De eerste is het afval terugdringen naar 100 kilo per persoon en de tweede doelstelling is dat 75% van het afval gescheiden moet zijn. Sommige gemeenten zetten in op Diftar, des te meer afval je weggooid des te meer je betaalt. Dit systeem werpt echter niet altijd zijn vruchten af. Weer andere gemeenten doen een experiment waarbij ze minder vaak afval komen ophalen, dit lijkt een klein beetje te helpen. Conclusie is echter dat veel gemeenten nog flink naar de bak moeten de aankomende jaren om deze ambitieuze doelstellingen te halen.

Afval scheiden met rolcontainers

Bij Rolcontainerhuren.nl kunt u verschillende rolcontainers huren voor verschillende soorten afval. Zo kunt u uw afval eenvoudig scheiden! U bepaalt zelf de duur van een contract en hoe vaak de rolcontainer geledigd moet worden, zo bepaald u zelf de kosten. U regelt alles gemakkelijk en eenvoudig online. Na bevestiging krijgt u per mail een contract opgestuurd. Na het betalen van een aanbetaling wordt de rolcontainer binnen 5 werkdagen bij u geleverd.