Statiegeld als oplossing voor zwerfvuil | Rolcontainerhuren.nl

Statiegeld als oplossing voor zwerfvuil

De Statiegeldalliantie, een verbond van diverse gemeenten en milieuorganisaties, roept op om voortaan op alle plastic drankverpakkingen en blikjes statiegeld te heffen. Op dit moment komen er nog jaarlijks miljoenen flesjes en blikjes bij het en zelfs op straat terecht. Het heffen van statiegeld op alle petflesjes en metalen blikjes zou volgens de Statiegeldalliantie een aanzienlijke milieuwinst opleveren. Zij eisen daarom actie van de overheid, producenten van levensmiddelen en supermarkten.

Zwerfafval terugdringen

Het is de bedoeling dat zwerfafval, dat veroorzaakt wordt door drankflesjes, in de komende drie jaar met 90 procent wordt verminderd. Een uitbreiding van het statiegeld van alleen grote plastic flessen naar kleine flesjes en blikjes kan hier significant aan bijdragen. Een onderzoeksbureau heeft reeds becijferd dat een dergelijke uitbreiding van het statiegeld voor een afname van zwerfvuil kan zorgen die tussen de 70 en 90 procent ligt.

Kosten uitbreiding statiegeld

Uiteraard zijn er met de voorgestelde uitbreiding van het statiegeld ook behoorlijke kosten gemoeid. Zo dienen er inzamelpunten ingericht te worden en afhankelijk van het aantal inzamelpunten kunnen de kosten oplopen tot maar liefst 110 miljoen euro. Een deel van deze kosten kan echter terugverdiend worden, doordat gemeenten minder zwerfvuil hoeven op te ruimen en omdat het ingezamelde afval op lucratieve wijze kan worden hergebruikt.

Rolcontainerhuren.nl: voor het efficiënt inzamelen van afval

Wij juichen de uitbreiding van het statiegeld van harte toe. Immers, hoe minder zwerfvuil hoe beter. Bovendien kunnen de ingezamelde petflessen en blikjes beter hergebruikt worden wanneer deze efficiënt worden ingezameld. Met onze rolcontainers voor papier, glas, , en kunt u uw afval ook efficiënt verzamelen en laten verwerken. Het contract voor onze dienstverlening sluit u gemakkelijk zelf af via onze website.