Aanbod gerecycled plastic stijgt harder dan vraag | Rolcontainerhuren.nl

Aanbod gerecycled plastic stijgt harder dan vraag

Consumenten en bedrijven leveren hun en steeds vaker gescheiden aan. Iets wat potentieel goed is voor het milieu én voor de economie. Echter blijkt steeds vaker dat het aanbod gescheiden afvalstoffen steeds groter wordt, terwijl de vraag achterblijft. Hierdoor bestaat de kans dat afvalstoffen die gescheiden worden ingezameld, alsnog in de verbrandingsoven eindigen. Iets wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn!

Lage olieprijs zet recycling plastic onder druk

Als het bijvoorbeeld om het hergebruik van plastic gaat, dan heeft de relatief lage olieprijs een grote invloed op het al dan niet hergebruiken van gescheiden ingezameld plastic. Doordat olie een belangrijke grondstof is van nieuw plastic, is het door de lage olieprijs vaak goedkoper om nieuw plastic te gebruiken, dan om ingezameld plastic her te gebruiken. Hierdoor daalt bijvoorbeeld de Chinese vraag naar gerecycled plastic, wat direct een enorm effect heeft op de totale vraag naar deze afvalstoffen.

‘Vraag naar gerecyclede afvalstoffen stimuleren’

Nu het gescheiden inzamelen van afval bij veel burgers en bedrijven een gewoonte is geworden, is er veel aanbod van afvalstoffen die hergebruikt kunnen worden. Vervolgens is het zaak om de vraag naar deze afvalstoffen te laten stijgen. De vraag naar afvalstoffen voor hergebruik wordt onder andere gestimuleerd met behulp van geld uit de verpakkingsindustrie. Deze industrie trekt jaarlijks 120 miljoen euro uit om het hergebruik van verpakkingsmaterialen te stimuleren. Zo kan plastic bijvoorbeeld worden gerecycled tot auto-onderdelen, bermpaaltjes of bouwmaterialen.

De afvalindustrie vindt dit echter niet genoeg. Zij zijn van mening dat de overheid met wetgeving moet komen om het hergebruik van afvalstoffen te stimuleren. Zo zou de overheid producenten kunnen verplichten om een bepaald percentage van hun producten te produceren met behulp van hergebruikte materialen. Aangezien een circulaire economie inmiddels hoog op de agenda van Nederlandse politici staat, zal dergelijke wetgeving waarschijnlijk niet lang meer op zich laten wachten.

Rolcontainerhuren.nl draagt haar steentje bij

Wanneer u een rolcontainer huurt van Rolcontainerhuren.nl, dan kunt u er vanuit gaan dat een groot percentage van de ingezamelde afvalstoffen wordt hergebruikt. Daarom hebben wij bijvoorbeeld aparte containers voor , glas, en . U kunt onze rolcontainers dan ook prima inzetten om uw steentje aan een beter milieu bij te dragen door uw afvalstoffen gescheiden aan te leveren.