Economie zonder afval nog lang niet in zicht | Rolcontainerhuren.nl

Economie zonder afval nog lang niet in zicht

Over 30 jaar moet volgens haar eigen overheid beschikken over een economie die geen afval meer produceert. De doelstellingen die over 30 jaar behaald moeten zijn, lijken echter nog ver weg. Uit een studie van milieuorganisatie Circle Economy is namelijk gebleken dat er bij minder dan een kwart van alle Nederlandse activiteiten op een duurzame manier met reststoffen wordt omgegaan. Om ervoor te zorgen dat in de aankomende 30 jaar een economie zonder afval heeft, moet er meer gerecycled worden.

Jaarlijks 9,8 ton afval per Nederlander

Elk jaar wordt er in Nederland voor 221 miljoen ton aan grondstoffen verbruikt. Denk hierbij aan grondstoffen zoals fossiele brandstoffen, mineralen, biomassa of metalen. Het grootste gedeelte van dit verbruik komt door de voedselindustrie en landbouw, maar ook in het openbaar vervoer en door het autoverkeer worden een hoop grondstoffen verbruikt. Slechts 54 miljoen, een klein gedeelte van het grote geheel, wordt op dit moment hergebruikt. De verspilling komt hiermee jaarlijks neer op 9,8 ton per Nederlander.

Traditionele energiebronnen

Van alle landen in de Europese Unie is Nederland een van de weinige landen dat nog sterk leunt op het gebruik van traditionele energiebronnen. Nederland haalt slecht 7,4 procent van al haar energie uit groene bronnen. Hier zou nog veel aan verbetert kunnen worden. Ondanks dat er daarnaast relatief weinig afval wordt recyclet, zijn de aantallen in Nederland bijna drie keer hoger dan het wereldwijde gemiddelde.

Nederland toch koploper

Nederland verdient ongetwijfeld lof voor de tot dusver gemaakte inspanningen op het gebied van hergebruik en recycling. Maar wanneer er naar de cijfers wordt gekeken is het volgens Marc de Wit, hoofdauteur van het door Circle Economy uitgegeven rapport, wel duidelijk dat er zowel nationaal als internationaal nog een lange weg te gaan is.

Duurzame verwerking van uw afval

Heeft u een hoop afval dat u op een duurzame wijze wilt laten verwerken? Dan zijn de rolcontainers van rolcontainerhuren.nl wellicht iets voor u. Wij beschikken over rolcontainers voor al uw , huisafval, , en . Aan de hand van onze strakke service kunnen de containers wekelijks of maandelijks voor u worden geledigd. Als u benieuwd bent naar onze service kunt u gerust opnemen met ons via het online contactformulier of bellen naar 0900-0174.