Statiegeld op blikjes en flesjes zorgt juist voor overlast | Rolcontainer huren

Statiegeld op blikjes en flesjes zorgt juist voor overlast

Sinds 1 april 2023 zit er statiegeld op blikjes. Op kleine flesjes zit al sinds 2021 statiegeld. De gedachte achter deze maatregel was dat de afvaloverlast zou afnemen en het recyclen van deze blikjes en flesjes zou toenemen, een win-win situatie voor het milieu dus. De praktijk lijkt zich echter anders te voltrekken. Het heeft namelijk geleid tot ‘statiegeldjagers’ die op straat in afvalzakken op zoek gaan naar flesjes en blikjes om het statiegeld te kunnen innen. Dit leidt dan weer tot meer zwerfvuil en meer overlast.

Invoering statiegeld op blikjes en flesjes

De invoering van statiegeld op blikjes en flesjes ging niet zonder slag of stoot. Producenten en importeurs klaagden over IT-problemen en een gebrek aan machines die van de invoering van het statiegeld een logistieke nachtmerrie zouden maken. Uiteindelijk werd de maatregel daardoor met enige vertraging doorgevoerd, waardoor er sinds april 2023 nu ook statiegeld op blikjes zit. Jaarlijks worden er zo’n 2 miljard blikjes en 1 miljard flesjes verkocht. Door het statiegeld in te voeren hoopt men dat deze niet meer als zwerfafval op straat of in de natuur belanden.

Op verschillende plaatsen overlast

De invoering van statiegeld zorgt weliswaar voor minder blikjes en flesjes in het straatbeeld. Het zorgt echter ook voor meer zwerfafval. Zogeheten ‘statiegeldjagers’ gaan namelijk op zoek naar flesjes en blikjes die door anderen bij het reguliere afval zijn weggegooid. Soms worden hierbij hele vuilnisbakken geleegd of afvalzakken opengesneden. Het afval dat hiermee op straat komt te liggen blijft soms wel dagen liggen.

Oplossingen voor overlast door statiegeld op blikjes

Op verschillende plekken worden oplossingen verzonnen voor de overlast die nu ontstaat. Zo is men in Rotterdam een proef begonnen met ijzeren rekjes bij de vuilnisbakken. Hier kan men hun blikjes en flesjes inzetten, zodat statiegeldjagers deze mee kunnen nemen zonder dat men in de vuilnisbakken hoeft te wroeten. In Utrecht hebben ondernemers op eigen initiatief afgesproken hun vuil zo laat mogelijk buiten te zetten.

Uiteindelijk zorgt de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes voor meer recycling, wat uiteraard een positief gegeven is. Wilt u er ook zeker van zijn dat uw afval milieuvriendelijk afgevoerd wordt? Dan kunt u een rolcontainer huren bij Rolcontainerhuren.nl. Blikjes en flesjes voor statiegeld kunt u bij ons niet kwijt, maar we hebben wel rolcontainers voor verschillende afvalstromen. Zo vindt u bij ons rolcontainers voor , , , en . In onze kunt u eenvoudig een contract afsluiten. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan vrijblijvend met ons op.