Test met afvalscheiding op scholen in Amstelveen | Rolcontainerhuren.nl

Test met afvalscheiding op scholen in Amstelveen

In de gemeente Amstelveen wordt getest met het gescheiden inzamelen van het afval van vijf verschillende basisscholen. Dankzij deze test hoopt de gemeente het scheiden van afval in de toekomst te kunnen bevorderen. Met behulp van een educatief programma worden de leerlingen van de betreffende scholen daarom bewust gemaakt van het belang van goede afvalscheiding.

Herbruikbare grondstoffen gaan verloren

Over het algemeen is het gebruikelijk dat basis- en middelbare scholen reeds het scheiden van de rest. Het grootste probleem ligt echter bij het scheiden van de pmd-stroom. De pmd-stroom bestaat uit afval zoals plastic, blik en drankkarton. Veel van dit afval belandt nu, bij gebrek aan een betere scheiding, in de algemene verbrandingsinstallatie. Hierdoor gaan er een hoop herbruikbare grondstoffen verloren. Door het afval beter te scheiden, kunnen er veel grondstoffen bespaard worden.

Afvalscheiding op scholen van algemeen belang

Volgens Floor Gorden, wethouder van het Amstelveense afvalbeleid, gaf de gemeenteraad eind 2018 aan dat er meer onderzoek gedaan moest worden naar het zelfstandig scheiden van afval op basis- en middelbare scholen. Het afval wat op scholen wordt geproduceerd, valt op dit moment in de categorie . wordt niet door de gemeente ingezameld of verwerkt. Om deze reden is het voor scholen in het algemeen lastig om afval op een verantwoorde manier in te zamelen en te verwerken. De kosten voor het zelfstandig organiseren van een verantwoorde manier van afvalscheiding en -verwerking lopen namelijk al vrij snel op. De meeste scholen kunnen dit helaas niet betalen. Door de juiste manier van inzameling en scheiding van het afval op scholen een actie van algemeen belang te verklaren, kunnen scholen alsnog in aanmerking komen om het gescheiden afval door de gemeente op te laten halen.

Educatief programma over afval

Wethouder Gordon is naast het afvalbeleid ook verantwoordelijk voor de milieueducatie van de gemeente Amstelveen. Om deze reden wil Gordon het inzamelen en het scheiden van afval, in samenwerking met de betreffende scholen, combineren met een educatief lesprogramma, wat geschikt is voor verschillende leeftijdsgroepen. Door middel van dit lesprogramma leren kinderen over het proces, de waarde van afvalscheiding én het effect van een schone leefomgeving. Vervolgens kunnen de kinderen hun nieuwe kennis thuis ook in de praktijk brengen.

Afval scheiden met Rolcontainerhuren.nl

Recyclen is een belangrijk onderdeel om een schoner en gezonder milieu te realiseren. Het sorteren van het materiaal wat gerecycled kan worden gaat hieraan vooraf. Bij Rolcontainerhuren.nl kunt u terecht voor rolcontainers die geschikt zijn voor onder andere het scheiden van , , , of bedrijfsafval. Sluit het contract voor uw rolcontainer nu gemakkelijk zelf af via onze website.